Perbezaan Simpanan Shariah KWSP & Tabung Haji

Apakah perbezaan di antara Simpanan Shariah yang ditawarkan oleh KWSP berbanding Tabung Haji? Dari segi konsep, Simpanan Shariah KWSP dan akaun Lembaga Tabung Haji (TH) adalah sama di mana pengoperasian serta pelaburan akaunnya adalah tertakluk kepada prinsip Syariah serta berlandaskan garis panduan yang ditetapkan oleh jawatankuasa Syariah masing-masing.

perbezaan simpanan shariah kwsp & tabung haji, persamaan simpanan shariah kwsp versus tabung haji, apakah perbezaan di antara simpanan shariah yang ditawarkan oleh kwsp berbanding tabung haji
Perbezaan Simpanan Shariah KWSP & Tabung Haji
Artikel menarik:

Walau bagaimanapun, KWSP dan Tabung Haji (TH) mempunyai objektif penubuhan yang berbeza. Peranan Tabung Haji (TH) adalah sebagai pengelola dana jemaah haji Malaysia yang bertanggungjawab menyediakan kemudahan dan perkhidmatan kepada jemaah haji serta mengurus simpanan pendeposit.

Manakala KWSP ditubuhkan untuk mengurus simpanan persaraan ahli bagi menyediakan faedah persaraan. Setiap dana mempunyai perbezaan dari segi objektif, strategi dan risiko, oleh itu perbandingan terus ke atas kadar dividen Simpanan Shariah dengan dana-dana yang lain adalah tidak bersesuaian.

Nampak ada sedikit persamaan dan perbezaan Simpanan Shariah KWSP dan Tabung Haji. Sama dari segi di bawah prinsip syariah, berbeza dari segi objektif kedua-duanya. Kini, ramai yang memilih Simpanan Shariah sebagai akaun KWSP mereka.  

No comments:

Post a Comment