Perbezaan Simpanan Konvensional & Shariah KWSP

Pastinya ramai yang ingin tahu apa beza simpanan konvensional KWSP dan simpanan shariah KWSP (simpanan syariah). Macam mana nak tahu simpanan KWSP kita tu jenis konvensional atau shariah. Sekarang ini, ramai pekerja yang menukar simpanan KWSP mereka dari konvensional ke shariah. Pendaftaran simpanan shariah bermula 8 Ogos 2016 dan apa yang menariknya KWSP yakin simpanan shariah beri dividen yang baik.

perbezaan simpanan konvensional dan shariah kwsp, apa beza simpanan konvensional kwsp dan simpanan shariah kwsp, pendaftaran simpanan shariah bermula 8 ogos 2016, kwsp yakin simpanan shariah beri dividen yang baik
Perbezaan Simpanan Konvensional Dan Shariah KWSP

SIMPANAN KONVENSIONAL
SIMPANAN SHARIAH
KEAHLIAN
Terbuka kepada semua yang wajib dan layak mencarum tanpa mengira agama, bangsa dan status warganegara
AKAD
Tidak tertakluk kepada sebarang akad
Tertakluk kepada Akad Simpanan Shariah berdasarkan akad Wakalah
KADAR DIVIDEN
Kadar dividen adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaburan konvensional (pelaburan tidak patuh Syariah dan patuh Syariah).
Kadar dividen adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaburan patuh Syariah dan tiada jaminan kadar dividen minimum
PERAKUAN JAWATANKUASA PENASIHAT SHARIAH (JKPS)
Tidak tertakluk kepada perakuan JKPS
Diperakukan oleh JKPS
PERTUKARAN AKAUN
Ahli boleh memilih untuk bertukar ke Simpanan Shariah
Ahli tidak boleh untuk memilih untuk kembali ke Simpanan Konvensional selepas tarikh kuat kuasa

SIMPANAN KWSP KONVENSIONAL
SIMPANAN KWSP SHARIAH

PENDAFTARAN
Pendaftaran secara:
  • Automatik (melalui majikan)
  • Menghadirkan diri ke kaunter KWSP
Mel
Pendaftaran di kaunter KWSP sahaja
CARUMAN
Proses berkaitan caruman sedia ada kekal dan majikan tidak perlu membuat pembayaran caruman secara berasingan bagi pekerja yang memilih Simpanan Shariah.
PENGUATKUASAAN
Majikan yang lewat membayar caruman samada pekerja-pekerjanya memilih Simpanan Shariah atau tidak akan dikenakan:
  • Caj lewat bayar: Kadar dividen terendah antara Simpanan Konvensional dan Simpanan Shariah bagi setiap tahun berkenaan dengan ditambah 1%. (“Caj lewat bayar” menggantikan “faedah”)
  • Dividen: Kadar dividen terendah antara kadar dividen Simpanan Konvensional dan kadar dividen Simpanan Shariah
Sebelum ada kadar dividen Simpanan Shariah, kadar dividen KWSP yang diisytiharkan bagi setiap tahun berkenaan hendaklah dirujuk bagi pengiraan caj lewat bayar dan dividen
PENGELUARAN
Kemudahan pengeluaran sedia ada kekal
Kemudahan pengeluaran sedia ada kekal kecuali Skim Pelaburan Ahli, di mana ahli hanya dibenarkan untuk melabur dalam dana patuh Syariah yang diluluskan oleh KWSP
PELABURAN
Pelaburan berdasarkan prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG).
Pelaburan berdasarkan prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir urus (ESG) dan prinsip Syariah.

Persamaan simpanan konvensional KWSP dan simpanan shariah KWSP adalah keahlian terbuka kepada semua, yakni semua boleh masuk tanpa mengira agama, bangsa, warganegara. Selepas simpanan shariah diperkenalkan, ramai di kalangan India dan Cina turut memilih untuk mendaftar simpanan shariah KWSP.

Menerusi simpanan shariah, tiada kadar dividen minimum dikenakan kerana ianya berdasarkan prestasi sebenar pelaburan patuh Syariah. Bagi pekerja yang ingin menukar akaun KWSP mereka bolehlah memilih untuk bertukar ke simpanan shariah bermula sekarang.

Moga perkongsian perbezaan simpanan konvensional dan shariah KWSP membantu anda memahami mana satu pelaburan yang anda nak pilih. Mencari yang halal itu wajib, ramai yang memilih untuk mendaftar simpanan KWSP shariah. Anda pula bagaimana?


Artikel menarik:

No comments:

Post a Comment