Majikan vs. Pekerja Pilih Simpanan Shariah KWSP

Peraturan majikan jika pekerja pilih Simpanan Shariah KWSP. Adakah perlu memberitahu majikan jika pekerja tukar akaun KWSP dari Simpanan Konvensional ke Simpanan Shariah? Apa denda jika majikan tidak membuat caruman KWSP untuk pekerja? Berapa caj majikan lewat bayar caruman kepada pekerja?

Majikan vs. Pekerja Pilih Simpanan Shariah KWSP, peraturan majikan jika pekerja pilih simpanan shariah kwsp, caj majikan gagal bayar caruman pekerja, caj lewat bayar majikan kepada pekerja
Majikan vs. Pekerja Pilih Simpanan Shariah KWSP
Adakah saya perlu memaklumkan kepada majikan sekiranya saya membuat pilihan Simpanan Shariah?
Tidak, ahli tidak perlu memaklumkan kepada majikan sekiranya ahli memilih Simpanan Shariah.

Adakah majikan perlu membuat pembayaran caruman secara berasingan untuk pekerja mereka yang membuat pilihan Simpanan Shariah?
Tidak, majikan tidak perlu membuat pembayaran caruman secara berasingan untuk pekerja yang memilih Simpanan Shariah.

Adakah majikan perlu mengisi Borang A secara berasingan? Adakah terdapat borang yang khusus untuk majikan?
Tidak, majikan hanya perlu mengisi Borang A seperti proses yang sedia ada dan tiada borang tambahan atau perubahan yang perlu dibuat oleh majikan.

Adakah terdapat peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah baru yang harus dipatuhi oleh majikan berkenaan caruman jika pekerja mereka ingin membuat pilihan Simpanan Shariah?
Tidak, majikan adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah caruman yang sedia ada.

Adakah terdapat sebarang kos tambahan yang akan dikenakan terhadap majikan sekiranya pekerja mereka ingin membuat pilihan Simpanan Shariah?
Tidak, tiada sebarang kos tambahan akan dikenakan ke atas majikan sekiranya pekerja mereka ingin memilih Simpanan Shariah.

Adakah terdapat sebarang caj yang akan dikenakan kepada majikan yang gagal membayar caruman?
Caj yang akan dikenakan kepada majikan yang gagal mencarum samada pekerja-pekerjanya memilih Simpanan Shariah atau tidak adalah seperti berikut:
1. Caj lewat bayar: Kadar dividen terendah antara Simpanan Konvensional dan Simpanan Shariah bagi setiap tahun berkenaan dengan ditambah 1%. (“Caj lewat bayar” menggantikan “faedah”)
2. Dividen: Kadar dividen terendah antara kadar dividen Simpanan Konvensional dan kadar dividen Simpanan Shariah.
Sebelum ada kadar dividen Simpanan Shariah, kadar dividen KWSP yang diisytiharkan bagi setiap tahun berkenaan hendaklah dirujuk bagi pengiraan caj lewat bayar dan dividen.

Moga perkongsian ini memberi manfaat kepada pembaca tentang majikan versus pekerja pilih Simpanan Shariah KWSP. Anda sudah bertukar kepada akaun KWSP Simpanan Shariah?

Artikel menarik:

No comments:

Post a Comment