Kelebihan Pelaburan ASN 2 Menguntungkan

Apa kelebihan dan kebaikan pelaburan ASN 2? Amanah Saham Nasional 2 (ASN 2) menjadi tarikan pelabur. Pecahan unit ASN 2 mendatangkan keuntungan kepada pelabur. Anda sudah melabur dalam ASN 2? Beruntungnya..


kelebihan dan kebaikan pelaburan asn 2, AMANAH SAHAM NASIONAL 2, asn 2 menguntungkan, apa itu amanah saham nasional 2, objektif asn 2, tujuan asn 2, kebaikan asn 2 kepada pelabur
Kebaikan dan kelebihan pelaburan ASN 2

Objektif ASN 2 untuk memberi peluang kepada pemegang-pemegang unit untuk mendapat pulangan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pulangan modal pada tahap risiko yang berpatutan melalui pelaburan dalam kepelbagaian portfolio sekuriti, terutamanya dalam ekuiti sekuriti Malaysia selaras dengan surat ikatan, garis panduan dan undang-undang sekuriti.

Kelebihan Pelaburan ASN 2 Menguntungkan 
Agihan pendapatan ASN 2 adalah kompetitif dan menguntungkan pelaburnya. Pecahan unit ASN 2 yang dilaksanakan pada 18 Julai 2014 itu merupakan kali pertama sejak tabung itu diperkenalkan pada 1999, dan juga kali pertama dilaksanakan ASNB untuk produk yang diuruskannya. Tujuan ASN 2 dilaksanakan untuk membolehkan lebih ramai pelabur membeli ASN 2 kerana ia boleh dibeli pada harga lebih rendah selepas langkah berkenaan dilaksanakan.

Pada harga lebih rendah, lebih ramai pelabur dapat menikmati manfaat daripada pelaburan dalam ASN 2. ASN2 juga secara konsisten mencatat prestasi lebih baik berbanding penanda arasnya iaitu FBM100 dan KLIBOR.

Pelabur digalakkan untuk mengambil peluang membuat pelaburan dalam ASN 2. Pelabur perlu melaburkan semula agihan pendapatan yang diterima itu untuk memperoleh lebih unit kerana unit yang terus bertambah akan membantu pelabur memperoleh lebih keuntungan sekiranya harga seunit meningkat apabila mereka menjual pegangan kelak.

Mengapakah pihak ASNB melaksanakan pecahan unit untuk ASN 2?
Setakat 30 Jun, 2014, ASN 2 secara konsisten telah mencatatkan jumlah pulangan tahunan yang menggalakkan berbanding penanda aras cipta suainya (80% Indeks FTSE Bursa Malaysia 100 dan 20% Kadar Faedah Pasaran Wang Antara Bank 3-Bulan) bagi tempoh 3-tahun, 5-tahun dan 10-tahun. Pecahan unit juga akan menurunkan nilai aset bersih (NAB) seunit tabung kepada separuh, menjadikan lebih menarik kepada pelabur-pelabur sedia ada dan baru.

Siapakah yang layak untuk mendapat pecahan unit ini?
Pemegang unit yang mengekalkan unit pelaburan ASN 2 sehingga pada 18 Julai, 2014.

Adakah unit yang dilabur menerusi KWSP layak menerima pecahan unit ini?
Ya. Setiap unit yang dilabur menerusi KWSP akan terlibat sama dalam pelaksanaan pecahan unit.

Bilakah tarikh pelaksanaan pecahan unit ASN 2 ini?
Pelaksaan pecahan unit akan menggunakan nilai aset bersih (NAB) tabung pada 18 Julai, 2014 dan aktiviti ini akan dipaparkan pada 19 Julai, 2014 di dalam buku pelaburan para pemegang unit.

Adakah unit-unit yang diperoleh menerusi pengagihan pendapatan ASN 2 bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2014 terlibat dengan pecahan unit?
Hanya unit-unit yang masih kekal sehingga pada 18 Julai, 2014 sahaja, akan terlibat dengan aktiviti pecahan unit ini.

Apakah kesan pecahan unit ke atas kadar pengagihan pendapatan pada tahun-tahun berikutnya?
Kadar pengagihan pendapatan ASN 2 yang bakal diumumkan pada masa hadapan akan disesuaikan selaras dengan aktiviti pecahan unit ini. Sebagai contoh, jika kemampuan tabung pada masa akan datang dengan andaian tiada aktiviti pecahan unit adalah sebanyak 6.00 sen seunit, kadar pengagihan pendapatan akan diselaraskan kepada 3.00 sen seunit sejajar dengan pecahan unit. Walau bagaimanapun, penyelarasan kadar pengagihan pendapatan ini tidak akan memberikan kesan berbeza ke atas pulangan pengagihan (dividend yield) seperti yang digambarkan dalam jadual di bawah. Oleh yang demikian, adalah menjadi keutamaan kepada ASNB bagi memastikan prestasi ASN 2 untuk menjana jumlah pulangan (total return) yang kompetitif tercapai seiring dengan objektif tabung.

Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh pemegang unit untuk mengetahui baki jumlah unit selepas pecahan unit dilaksanakan?
Buku: Kemaskini buku pelaburan Amanah Saham Nasional 2 (ASN 2) di kaunter-kaunter Cawangan ASNB atau ejen-ejen. Pelaburan Menerusi Skim KWSP.

Apakah kebaikan pecahan unit kepada ASNB?
Pecahan unit akan menggalakkan langganan ASN 2. Kenaikan unit dalam langganan ini dapat membantu tabung untuk meningkatkan pelaburan di dalam syarikat-syarikat yang dilihat berpotensi memberikan pulangan berpatutan.

Apakah kebaikan ASN 2 kepada pelabur?
Pecahan unit ini akan menyelaraskan harga NAB seunit tabung. Harga pelarasan ASN 2 yang baru ini menjadikannya lebih menarik kepada pelabur-pelabur baru dan juga bagi pelabur-pelabur yang sedia ada untuk meningkatkan pegangan unit mereka di dalam ASN 2. Pelabur-pelabur juga diharap dapat mengambil peluang ke atas prestasi tabung ASN 2 yang secara konsisten telah mencatatkan jumlah pulangan tahunan yang menggalakkan berbanding penanda aras cipta suainya.

Seronoknya ada akaun Amanah Saham Nasional 2, kelebihan pelaburan ASN 2 menguntungkan pelabur. Moga perkongsian ini bermanfaat buat anda.

2 comments:

  1. menarik.. tapi akaun simpanan asb juga yg paling menarik untuk saya la..

    ReplyDelete
    Replies
    1. asb lebih menarik berbanding skim asnb yang lain sebab dividen nya lebih tinggi, juga ada pemberian bonus. itu kelebihan pelaburan asb. kan kan...

      Delete