Peraduan ASB 2016 #AktifkanASB & Menangi Hadiah RM100

Sertai peraduan ASB Follow & Retweet #AktifkanASB anda berpeluang untuk menang hadiah RM100 | Nak sertai peraduan mudah ASB? Baca syarat penyertaan di bawah.

syarat penyertaan peraduan asb follow & retweet #aktifkanasb, terma dan syarat, pemenang contest asb follow & retweet #aktifkanasb
Contest Follow & Retweet #AktifkanASB

Terma & Syarat Peraduan ASB Follow & Retweet #AktifkanASB
1. Peraduan yang dianjurkan ialah Follow & Retweet #AktifkanASB
2. Peraduan ini dianjurkan oleh Amanah Saham Nasional Berhad (“ASNB”) melalui Twitter ASNB (@ASNBTweet);
3. Peraduan bermula pada 4 Oktober (jam 10.30 minit pagi) hingga 11 Oktober 2016 (jam 12 tengah malam)
4. Peraduan ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia;
5. Kakitangan Kumpulan Permodalan Nasional Berhad (“PNB”), ASNB, Amanah Mutual Berhad (“AMB”), ahli keluarga terdekat, agensi pengiklanan, pengelola program, pekerja-pekerja serta keluarga terdekat adalah tidak layak menyertai Peraduan ini;
6. Pemenang perlu ‘Follow’ Twitter ASNB (@ASNBTweet), dan ‘Retweet’ post peraduan seperti dinyatakan;
7. Hanya satu penyertaan diterima. Sekiranya peserta menghantar lebih daripada satu penyertaan, hanya penyertaan pertama akan diambilkira.

Pemenang Peraduan ASB Follow & Retweet #AktifkanASB
Untuk layak sebagai pemenang, peserta perlu mengikuti semua langkah-langkah langkah yang dinyatakan. Setiap seorang pemenang akan memenangi RM100 unit amanah ASNB. Pihak ASNB berhak menukar mana-mana hadiah dengan nilai yang sama. Pemilihan pemenang akan dibuat secara rawak.

10 orang pemenang akan dipilih dan senarai pemenang juga akan disiarkan di Twitter
ASNB. Untuk menebus hadiah unit amanah berkenaan, peserta perlu membuka buku pelaburan dalam mana-mana unit amanah ASNB yang ditetapkan oleh ASNB sebagai penganjur. Semua kos berkaitan yang perlu ditanggung pemenang untuk menebus hadiah adalah ditanggung oleh pemenang.

Terma & Syarat Peraduan ASB Follow & Retweet #AktifkanASB
Dengan menyertai peraduan ini, peserta telah bersetuju dengan terma dan syarat peraduan ini. Keputusan pemenang adalah muktamad. Sebarang rayuan atau pertikaian tidak akan dilayan. Pemenang yang gagal mengemukakan maklumat seperti yang dinyatakan atau gagal dihubungi dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh pemenang diumumkan akan dianggap terbatal hadiahnya (forfeited).

Peserta juga bersetuju bahawa melalui penyertaan di dalam peraduan ini, peserta membenarkan ASNB menggunakan gambar, nama dan butiran peribadi peserta, menurut peruntukan perundangan berkaitan untuk tujuan pentadbiran, pemasaran dan publisiti tanpa sebarang kos atau pampasan.

Pihak ASNB berhak membuat pindaan terhadap terma dan syarat peraduan menggunakan apa-apa kaedah yang difikir sesuai oleh ASNB tanpa membuat kenyataan kepada mana-mana pihak. ASNB tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan terhadap sebarang kerugian yang ditanggung oleh peserta yang berpunca secara langsung atau tidak langsung daripada penyertaan peserta dalam peraduan ini.

ASNB juga tidak boleh dipertanggungjawabkan jika berlaku sebarang kejadian bencana semula jadi, peperangan, rusuhan, mogok, sekatan, tindakan perindustrian, kebakaran, banjir, kemarau, rebut, kegagalan teknikal atau sistem atau sebarang kejadian di luar kawalan ASNB. Terma dan syarat peraduan ini tertakluk pada undang-undang Malaysia.

Selamat menyertai peraduan ASB Follow & Retweet #AktifkanASB. Moga terpilih jadi pemenang contest ASB Follow & Retweet #AktifkanASB.

No comments:

Post a Comment